Γεωγράφος

Showing all posts by Allan Popelard
Οι σχολές των κομματικών μελών στη Γαλλία

Επιμόρφωση; Πλύση εγκεφάλου ! Η δυσπιστία που προκαλούν οι πολιτικές οργανώσεις έχει επιπτώσεις και στην επιδίωξή τους να επιμορφώσουν τα…