Συγγραφέας. Το παρόν κείμενο είναι απόσπασμα από το βιβλίο του «Livre pour adultes», Gallimard, Παρίσι, 2016.

Showing all posts by Benoît Duteurtre
Ύμνος στην αγρότισσα που αντιστέκεται

Τη στιγμή που δίνεται ολοένα μεγαλύτερη έμφαση στη βιολογική και στην αειφόρο γεωργία, οι προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιγραφή των…