Δημοσιογράφος και συγγραφέας, μεταξύ άλλων, του «Au nom du Temple. Israël et l’irrésistible ascension du messianisme juif (1967-2013)», Seuil, Παρίσι, 2013.

Showing all posts by Charles Enderlin
Ιερουσαλήμ, το θεμελιώδες λάθος του Ντόναλντ Τραμπ

Προκαλώντας ρήγμα στη διεθνή συναίνεση για το καθεστώς της Ιερουσαλήμ –μιας πόλης ιερής για τους Εβραίους, τους Χριστιανούς και τους…