Ιστορικός, ένας από τους συγγραφείς του βιβλίου «L’Evénement Anthropocène. La Terre, l’histoire et nous», Seuil, Παρίσι, 2013, και του βιβλίου «Crime climatique Stop! L’appel de la société civile», Seuil, Παρίσι, 2015.

Showing all posts by Christophe Bonneuil
Κλιματική Αλλαγή: Είμαστε όλοι υπεύθυνοι;

Η εκμετάλλευση των ορυκτών καυσίμων έχει σημάνει την έλευση μιας νέας γεωλογικής εποχής. Πρόκειται για κατόρθωμα των βιομηχανικά αναπτυγμένων χωρών…