Ο Κορνήλιος Καστοριάδης (Κωνσταντινούπολη, 11 Μαρτίου 1922 – Παρίσι, 26 Δεκεμβρίου 1997) Έλληνας φιλόσοφος, οικονομολόγος, ψυχαναλυτής, υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους στοχαστές του 20ου αιώνα.

Showing all posts by Κορνήλιος Καστοριάδης
Το ιδιωτικοποιημένο άτομο

Μια καίρια τοποθέτηση του Κορνήλιου Καστοριάδη για την αυτονομία του ατόμου σε μια δημοκρατική κοινωνία πολιτών και την υπονόμευσή της…