Ιδρυτής της επιθεώρησης λαϊκού πολιτισμού ChériBibi (www.cheribibi.net) και συγγραφέας του «Union Sportive d’Ivry 1919-2019. Cent ans de sport pour toutes et pour tous» (έκδοση της Αθλητικής Ένωσης του Ιβρύ, 2018).

Showing all posts by Daniel Paris-Clavel
Πόλο με ποδήλατο: Η γέννηση ενός λαϊκού σπορ

Αντικαθιστούμε το άλογο με ένα ποδήλατο και εφευρίσκουμε το πόλο…  με ποδήλατο. Στο μεταίχμιο μεταξύ 19ου και 20ού αιώνα, το…

Σουφραζέτες και ζίου ζίτσου

Στις αρχές του 20ού αιώνα, η μάχη που έδωσαν οι Βρετανίδες σουφραζέτες (1) συνέπεσε με την εισαγωγή των ιαπωνικών πολεμικών…