Κοινωνιολόγος της εργασίας και συγγραφέας μεταξύ άλλων του «La Comédie humaine du travail. De la déshumanisation taylorienne à la surhumanisation managériale», εκδόσεις Érès, Παρίσι, 2015.

Showing all posts by Danièle Linhart
Γαλλία: Ούτε μια μέρα παραπάνω στη δουλειά

Ο κόσμος των επιχειρήσεων έχει καταλήξει να γίνεται ολοένα και πιο αγχογόνος, και σε ορισμένες περιπτώσεις θανατηφόρος. Μια εξέλιξη που…