Διευθυντής του εργαστηρίου «Επικοινωνία και πολιτική» του γαλλικού Εθνικού Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών (CNRS).

Showing all posts by Dominique Wolton
Οι ψεύτικες υποσχέσεις της «Κοινωνίας του Διαδικτύου»

[Από το αρχείο της “Le Monde diplomatique”, Ιούνιος 1999] Αν πιστέψουμε ότι τα δίκτυα επικοινωνίας φέρνουν την ειρήνη και την…

Ευρώπη: Να ανοίξουν χίλια εργοτάξια

Λίγο μετά τη συνθήκη του Μάαστριχτ, μια άλλη Ευρώπη ήταν ακόμη εφικτή. Ο Diminique Wolton επεσήμαινε τις προϋποθέσεις για την οικοδόμηση…