Δημοσιογράφος και δημιουργός, μαζί με τον Léonard Cohen, του graphic novel «Le Parfum d’Irak» εκδόσεις Nova, Παρίσι, 2018.

Showing all posts by Feurat Alani
Οι Ιρακινοί διαδηλώνουν ενάντια στον ζυγό του Ιράν

Το Ιράκ βιώνει έναν σοβαρό κοινωνικό μαρασμό, που οξύνεται από τη διαφθορά και τη θεσμική αποσάθρωση. Εξεγερμένος από τα τέλη…