Δημοσιογράφος. Επιμελήθηκε τον συλλογικό τόμο «Dix ans de tourisme durable», Voyageons-autrement.com, Bourg-lès-Valence, 2018

Showing all posts by Geneviève Clastres
Το δηλητηριασμένο δώρο του πολιτιστικού τουρισμού

Κάθε χρόνο, πενήντα περίπου φυσικά τοπία ή τοποθεσίες πολιτιστικού ενδιαφέροντος καταθέτουν την υποψηφιότητά τους προκειμένου να ενταχθούν στον κατάλογο της…