Ανεξάρτητος σύμβουλος, μέλος του Atlantic Council.

Showing all posts by Gérard Prunier
Νότιο Σουδάν: Από τη διχοτόμηση στον λιμό

Έξι χρόνια μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του, το Νότιο Σουδάν σπαράσσεται από τον εμφύλιο πόλεμο. Οι μεσολαβητές συνωστίζονται σε…