Φιλόσοφος, επικεφαλής έρευνας στο CNRS, συγγραφέας του «La Société ingouvernable. Une génération du libéralisme autoritaire», εκδ. La Fabrique, Παρίσι 2018.

Showing all posts by Grégoire Chamayou
Από την επιστρεφόμενη συσκευασία στην ανακύκλωση

Καθημερινά μάς εκθειάζουν, μέσα από χίλια δύο κηρύγματα, τη «μοντέρνα συμπεριφορά του υπεύθυνου πολίτη», που απαιτεί μία μόνο χειρονομία: τη…