Οικονομολόγος.

Showing all posts by Jean Gadrey
Οικονομική μεγέθυνση, μια θρησκεία υπό εξαφάνιση

Ακόμα κι αν η οικονομική μεγέθυνση επέστρεφε στις ανεπτυγμένες χώρες, θα εμπόδιζε την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για…