Κοινωνιολόγος, ερευνητής στο γαλλικό Εθνικό Κέντρο Γεωπονικής Έρευνας, συγγραφέας του «Le Communisme désarmé. Le PCF et les classes populaires dans les années 1970», Agone, Μασσαλία, 2014.

Showing all posts by Julian Mischi
Όταν o κομματικός μηχανισμός απομακρύνεται από τη βάση του

Η εξασθένηση του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος οφείλεται σε πολλές αιτίες. Μια από αυτές, η οποία μάλιστα επιτάχυνε την καθοδική του…