Ιστορικός, συγγραφέας, ανάμεσα σε άλλα, του «Le Siècle soviétique», Fayard - Le Monde diplomatique, Παρίσι, 2003.

Showing all posts by Moshe Lewin
Απ’ τον Οκτώβρη στον βαθύ χειμώνα

[Από το αρχείο της Monde diplomatique. Δημοσιευμένο τον Ιανουάριο του 2008 στην “Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία”.] Το κοινωνικό πείραμα που ξεκίνησε με…