Δημοσιογράφος.

Showing all posts by Natalie Sauer
Φυτοφάρμακα: ο άνισος αγώνας των αγροτών που δηλητηριάστηκαν

Η χρήση φυτοφαρμάκων αποτέλεσε ευλογία για την αγροτική παραγωγή του 20ού αιώνα. Όμως, η ολοένα διευρυνόμενη χρήση τους έχει προκαλέσει…